top of page
Search

Aanname Wet Uitzonderingstoestand Covid-19

De Nationale Assemblee heeft eerder vandaag de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 aangenomen met 27 stemmen vóór en 8 tegen. Met deze wet is er een noodfonds goedgekeurd in verband met de aanpak van Covid-19. Er is een termijn voor de uitzonderingstoestand van maximaal drie maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.


Vice-President Michael Ashwin Adhin die de regering vertegenwoordigde tijdens de vergadering merkt op dat de regering geleidelijk aan maatregelen heeft getroffen in verband met de Covid-19 uitbraak. Echter als de situatie verergert, en er sprake is van lokale besmetting, dan wordt een complete lockdown niet uitgesloten. Vooraf moeten er in dat geval ook middelen zijn om de situatie op te kunnen vangen. Het Covid-19-team werkt hard en maakt lange uren om zaken zo goed als mogelijk te leiden. De regering vraagt middels deze wet mandaat om te kunnen handelen, als het noodzakelijk is. Het opvangen van lonen, werklozen en faillissementen bereikt een kritisch punt, benadrukt de Vice-President. Hij belooft transparantie en zegt dat maatregelen waar mogelijk van te voren worden bekendgemaakt en besproken met betrokkenen.


De Vice-President benadrukt dat de regering nu niet bezig is met het uitstellen van de verkiezingen of een noodtoestand of één of ander toestand te creëren. "We zijn hier om te vechten voor Suriname en wij zullen het samen doen", aldus Adhin. De Vice-President gaf verder aan dat de regering vanaf januari bezig is zich voor te bereiden op basis van de richtlijnen van de WHO/PAHO en dat er regelmatig evaluaties plaatsvinden. Op 12 april lopen de twee weken van de gedeeltelijke lockdown af en op 14 april de periode die was aangegeven voor het sluiten van het luchtruim.

De wet en de gevolgen

In de wet is er geen sprake van een noodtoestand, maar een uitzonderingstoestand, die in de praktijk reeds werkzaam is. Het doel van de wet is om in verband met het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het SARS-CoV-2 virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen -alsmede ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen.


De regering heeft l vanaf januari voorbereidende maatregelen getroffen en na het vaststellen van het eerste Covid-19 geval in Suriname zijn die verscherpt om de ongecontroleerde verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken. Echter is gebleken dat de maatregelen die de regering kan treffen conform de geldende wetgeving, niet voldoende of niet afdwingbaar zijn om ongecontroleerde verspreiding van het COVID-19-virus onder de bevolking, meer bekend als community spreading, te voorkomen.


Een ongecontroleerde verspreiding van het virus zal, gezien de grote mate van besmettelijkheid en de percentages ernstige zieken en doden die het veroorzaakt, voor Suriname rampzalig zijn, omdat de gezondheidsinstellingen niet in staat zullen zijn om een groot aantal patiënten op te vangen en adequaat te behandelen. Gelet op het voorgaande is het noodzakelijk dat de regering ter bescherming van de bevolking voor geheel Suriname krachtens artikel 72 van de Grondwet de burgerlijke uitzonderingstoestand afkondigt.


Deze wet voorziet na afkondiging van een uitzonderingstoestand in de instelling door de president van een speciale Crisis Management Team (COVID-19 Crisis Management Team), dat in ieder geval speciaal tot taak heeft de aanpak van de specifieke uitzonderingstoestand of crisis. De instelling van het speciale crisisteam geschiedt onmiddellijk na de afkondiging van een uitzonderingstoestand. Voor wat de benaming van het team betreft, is ingevolge artikel 2 voor deze specifieke uitzonderingstoestand gekozen voor "COVID-19 Crisis Management Team".Gedurende deze periode komt er een parlementaire crisis commissie onder leiding van Assemblee voorzitter Jennifer Geerlings-Simons met wie de regering regelmatig contact zal houden.


97 views0 comments

Recent Posts

See All

Test

Commentaires


bottom of page