top of page
Search

Aanpassing veiligheidsmaatregelen na evaluatie Covid-19 aanpak

Updated: Apr 17, 2020

Suriname heeft een miniem aantal Covid-19 besmettingen mede dankzij de vroegtijdige maatregelen vanuit de regering. Helaas zijn er nog meldingen van onregelmatigheden die de volksgezondheid in gevaar brengen en daarom komen er na evaluatie maatregelen en aanpassingen. Vice-President Michael Ashwin Adhin gaf tijdens de reguliere persconferentie i.v.m. de Covid-19 uitbraak aan dat er een evaluatie komt van de aanpak i.v.m. de uitbraak van covid-19. Volgens de Vice-President is de regering al vanaf januari bezig geweest met voorbereidingen. Zo zijn de eerste maatregelen onder andere geweest, het sluiten van het luchtruim, een verbod op samenkomsten van meer dan 100 personen, sociale afstand van 1.5 meter en een dagelijkse pers-conferenties. Ook het repatriëren van Surinamers in het buitenland is aangepakt.

Op vrijdag 27 maart 2020 kondigde de President van de Republiek Suriname Desiré Bouterse als uitbreiding op deze maatregelen de partiële lockdown aan [verbod om de zich op de openbare weg te begeven tussen 20:00 – 06:00 uur], de sociale afstand werd gebracht naar 2 meter, en samenkomsten werd beperkt tot 10 personen. Verder werden casino’s en kansspelgelegenheden gesloten en het openbaar vervoerd stilgelegd. Deze aanpassing was noodzakelijk omdat het gevaar internationaal groter werd. De lockdown is intussen met nog eens twee weken verlengd.

Het goede resultaat dat geboekt is mag volgens de Vice-President niet ten onder gaan. Volgens de rapporten die de regering heeft gehad bestaat er een dreiging voor uitbraak indien de aanpak van de grensbeveiliging niet veranderd. “We kunnen niet verslappen en we vragen de gemeenschap ook niet te verslappen, maar alert te blijven”, zegt de Vice-President tijdens zijn statement. Er zal dus geëvalueerd worden en er zullen nieuwe maatregelen komen.


Deze maatregelen, als onderdeel van de strijd tegen COVID-19, zullen vrijdag 17 april 2020 kenbaar gemaakt worden aan de samenleving. De Vice-President sprak van zorgpunten die bij de grenzen met Frans-Guyana, Guyana en Brazilië op een strikte manier aangepakt moeten worden. Hij erkende dat de uitgestrekte grenzen van Suriname een serieuze uitdaging vormen. “Uit de minimale capaciteit waarover wij als land beschikken zal geprobeerd worden het maximale uit te halen om de grenzen zoveel mogelijk te monitoren, samen met de overheden van Brazilië, Guyana en Frans-Guyana”, aldus Adhin. Deze maatregelen die komen zullen gelden voor Marowijne, Nickerie en het zuidelijke deel van Suriname. “Het gaat veel strakker moeten,” aldus Vice-President Adhin.


Er zijn reeds voorbereidingen gaande om te komen tot deze maatregelen. Zo is er op dinsdag een gesprek geweest met het Parlement. Ook worden de financiële middelen voor het noodfonds, zoals opgenomen in de Wet uitzonderingstoestand COVID-19, momenteel vrijgemaakt. Er is ook gesproken met de Procureur-Generaal over de ordehandhaving gedurende deze periode. “Het besparen van mensenlevens is op dit moment ons hoogste goed,” benadrukte de Vice-President Michael Ashwin Adhin.

De maatregelen die zijn aangekondigd zijn:

  1. strakkere operaties bij de grensrivieren en de zuidgrens;

  2. regelmatig contact met de Parlementaire Crisis Commissie;

  3. Opvoeren van de bewustwording van het achterland in samenwerking met het traditioneel gezag en de Districtscommissarissen;

  4. Gespreksronde/ evaluatie met de media voor het aanscherpen van spelregels


Foto credit: SR Herald

44 views0 comments

Comments


bottom of page