Search

Als team Suriname Covid-19 verslaan!

Boodschap van de Vice-President Micheal Ashwin Adhin in verband met de Covid-19 uitbraak in Suriname. Ko’w’Fet’ COVID-19! Laten wij samen het virus bevechten en verslaan.

Dit virus zal alleen met gezamenlijke inspanning en solidariteit kunnen worden bestreden, en ik weet dat wij als Surinaamse natie het kunnen.

Aan de getroffenen en families, wens ik beterschap. Samen komen wij er zeker door heen.

#teamsuriname #besafe


36 views0 comments