top of page
Search

Autoriteit voor beroepskwalificaties CSME in 2019

Vicepresident Ashwin Adhin zegt dat er in 2019 een instantie opgericht zal worden die belast zal zijn met de certificering van beroepen. Deze zal bij wet worden benoemd.

Het gaat in deze om de Suriname National Training Autoriteit, die erop zal moeten toezien dat werkers uit Suriname aan de beroepskwalificaties voldoen. Hierdoor zullen arbeidskrachten uit Suriname zonder beperkingen aan bod moeten komen binnen de Caricom Single Market & Economy (CSME).

De vicepresident reageert naar aanleiding van afspraken tussen Caricom-leiders. De leiders zijn tijdens de CSME-meeting, op 3 en 4 december in Trinidad en Tobago, met elkaar overeengekomen dat de groep werkers die zich vrijelijk in lidstaten mogen vestigen wordt uitgebreid.

De autoriteit zal regelen dat arbeidskrachten uit de regio die de Surinaamse markt aandoen voldoen aan de kwaliteitseisen, laat de vice-president optekenen. Er zal erop moeten worden toegezien dat ons kader dat zich vrij wil bewegen binnen de arbeidsmarkt van de Caricom-gemeenschap, ook voldoet aan de vereisten.

Tijdens de CSME-meeting is de nadruk ook gelegd op het verhogen van de productiecapaciteit, afzetmogelijkheden en economische ontwikkeling; Kortom het gezamenlijk optrekken om gemeenschappelijke voordelen te behalen ten einde economische ontwikkeling tot stand te brengen.

Verder zijn er knelpunten aangehaald, zoals oneerlijke concurrentie. “Sommige bedrijven worden gesubsidieerd door hun overheid en anderen niet.” Bron: GFC5 views0 comments

Commentaires


bottom of page