top of page
Search

Bezoek Minister Buitenlandse zaken Colombia aan Suriname

PARAMARIBO – Suriname en Colombia hebben op 16 mei een Memorandum van Overeenstemming, over samenwerking tussen de respectievelijke Diplomaten Instituten. De minister van Buitenlandse Zaken, Carlos Holmes Trujillo Garcia, heeft een werkbezoek aan zijn Surinaamse ambtgenoot Yldiz Pollack-Beighle. Er is ook een bezoek gebracht aan de Vice- President van Suriname de heer Ir. Michael Ashwin Adhin.


Tijdens het bezoek aan de Vice – President heeft de minister van Buitenlandze Zaken van Colombia ook uitleg gegeven over het lobby werk dat Colombia momenteel verzet voor het tot stand komen van een anti- corruption court. In het gesprek met de Vice-President is ook gesproken over de verschillende gebieden waarbij de landen elkaar kunnen ondersteunen. Zo kwamen ter sprake gezondheidszorg en institutionele versterking, traditioneel stammen bezit, ondernemerschap voor rurale gebieden. De Vice –President haalde aan dat mede door onder andere de investeringen in een excellente overheid wordt gefocust op het verbreken en uitbannen van corruptie.

Er is ook gesproken over zaken die wederzijds belang dienen. Het gaat om onder andere het delen van kennis en ervaring op het gebied van de agrarische sector, toerisme en veiligheid. Het bekijken van mogelijkheden voor handelsbevordering en connectiviteit voor het verder faciliteren van de Zuid-Amerikaanse integratie. Aan de orde kwam ook de totstandkoming van een luchttransport overeenkomst. In voorbereiding zijn ook overeenkomsten inzake visumafschaffing, voor houders van nationale paspoorten en samenwerking op het gebied van defensie, de continuering van de cursus Spaans.


De samenwerking tussen de respectievelijke diplomatieke instituten van beide landen werd ook onder de loep genomen. Suriname en Colombia zijn beiden landen met een hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad. De bewindslieden hebben wederom benadrukt dat deze categorie van ontwikkelingslanden, gezamenlijk moeten blijven optrekken om de kwestie van de toegang tot adequate klimaatfinanciering voor te leggen aan de internationale gemeenschap en ervoor zorg te dragen dat die financiering beschikbaar wordt gesteld.
13 views0 comments

コメント


bottom of page