top of page
Search

COMMISSIE NIERTRANSPLANTATIE SURINAME GEÏNSTALLEERD

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in aanwezigheid van vice president Michael Ashwin Adhin de Commissie Niertransplantatie Suriname geïnstalleerd.

Tijdens de installatie op maandag 23 juli 2018 op het kabinet van de Vice President, zei minister Elias, alle vertrouwen te hebben in de de deskundigheid van de leden die deel uitmaken van dit belangrijk orgaan. Zij zal moeten helpen om de gestelde doelen en de verwachtingen van de regering, te helpen realiseren. De bewindsman sprak de hoop uit dat spoedig de eerste niertransplantatie in ons land uitgevoerd kan worden.


Vice president Adhin toonde zich content met de bemensing van de commissie die volgens hem veel werk te verzetten heeft. De VP denkt dat de samenleving enthousiast zal zijn om te vernemen dat de commissie zich eveneens zal inzetten op het stuk van de wetgeving. Dit zodat het mogelijk is de transplantatie in ons land uit te voeren. Een ontwikkeling die de bewindsman als zeer historisch bestempelde. Wanneer dergelijke ingrepen mogelijk worden krijgen de patiënten de kans om een beter leven te leiden, aldus de vice president.


Drs. Priya Gopalrai, MSc, voorzitter van de commissie gaf aan dat deze werkgroep als taak heeft het voorbereiden, implementeren en waarborgen van richtlijnen, protocollen, regels en wetten ter bevordering van de uitvoering van niertransplantaties, de continuïteit en alle in het verlengde hiervan liggende activiteiten in Suriname. Het uiteindelijk doel is werken naar succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate nazorg. Gopalrai benadrukte, dat met alle relevante actoren betrokken zullen worden om de werkzaamheden tot een succes te maken.


De commissie bestaat uit:

Mw. drs. Priya Gopalrai, MSc – Klinisch Informaticus (Voorzitter)

Dhr. drs. Amar Punwasi – Internist Nefroloog (Ondervoorzitter)

Dhr. drs. Vikash Chigharoe – Vaat Chirurg (lid)

Mw. drs. Fauzia Poese – Vertegenwoordiger directie Academisch Ziekenhuis (lid)

Mw. mr. Samantha Gadjradj – Jurist (lid)


Achtergrond

Sinds 1997 worden patiënten met terminaal nierfalen gedialyseerd in het Dialysecentrum Suriname (hemodialyse). De behoefte is door de jaren sterk toegenomen. In medio 2007 bestond het patiëntenbestand van het NNC uit 180. Deze is nu landelijk (cijfers februari 2018) ongeveer 716. Er zijn ook meerdere dialysecentra bijgekomen vanwege de toenemende vraag en behoefte naar deze vorm van nierfunctie vervangende behandeling.


Waarom transplantatie?

Voor de patiënt is niertransplantatie de eerste keus voor nierfunctie vervangende behandeling. Er treden minder complicaties op ten opzichte van dialyse en de arbeidsproductiviteit neemt toe. Met andere woorden draagt een niertransplantatie ook bij tot het verhogen van de kwaliteit van het leven van de patiënt.  Bovenal is uit internationaal onderzoek gebleken dat de survival of te wel overlevingsduur na een transplantatie langer is t.o.v. dialyse patiënten.

Voor de maatschappij en het zorgstelsel blijken transplantaties op lang termijn kosten-effectiever te zijn t.o.v. dialyse.


Aandachtspunten

Starten met “living donors”. De faciliteiten en logistieke organisatie voor levende (“Living”) donoren zijn minder gecompliceerd t.o.v. postmortale (“death”) donoren.Transplantaat nieren van levende donoren gaan veel langer mee en er is een lagere kans op rejectie(afstoting).Op termijn zullen wij werken naar faciliteiten en bovenal wetten om ook postmortale donoren te kunnen gebruiken.


Kritische factoren

Screening van zowel donoren als de patiënten (ontvangers).Gecombineerde (gecompliceerde) nazorg nodig: Medicatie w.o. Immunosuppressiva, mentale en maatschappelijke begeleiding van patiënten, continuïteit van de zorg.


Expertise

Samenwerking met deskundigen (uit ziekenhuizen) in het buitenland.Ons eigen team van deskundigen met kennisoverdracht van buitenland.Internist-Nefrologen: Drs. Ingrid Heerenveen, Drs. Amar Punwasi, Drs. Subhash Goerdat (met niertransplantatie als specialisatie)Vaatchirurgen: Drs. Vikash Chigharoe, Drs. Evert KesomoearsoDirectie Academisch ZiekenhuisAlle andere actoren (de verzekeraars, infectiologen, farmaceuten, laboratoria, psychologen, de verpleging e.a.) die zullen bijdragen tot de uitvoering en nazorg van niertransplantaties). Bron: Gov.sr


11 views0 comments

Comments


bottom of page