top of page
Search

Eerste niertransplantatie in Suriname
Eerste Niertransplantatie een feit in Suriname!


Al meer dan 20 jaar worden mensen met terminaal nierfalen gedialyseerd in Suriname

Sinds afgelopen week is echter ook niertransplantatie mogelijk. Dit is een historisch moment gezien een niertransplantatie is de eerste keus voor nierfunctie vervangende behandeling.


De eerste niertransplantatie operatie die is uitgevoerd op 27 Augustus jl. is in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en met de hulp van de George Subraj Foundation onder leiding van dr Rahul Jindal. Deze foundation werd na intensieve onderhandelingen en evaluaties door de Commissie Niertransplantatie, welke op 23 juli 2018 werd geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Drs. P.S. Gopalrai, benaderd om gaandeweg het traject van uitvoeren en continueren, het uitvoerend team in Suriname bij te staan. Het doel van de commissie was het werken naar en uitvoeren van succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate nazorg en continuïteitsgarantie.


De uitvoering van zo een transplantatie ging gepaard met gigantisch veel technische, organisatorische en logistieke voorbereidingen. Een belangrijk aspect bij de transplantatie is dat zowel de patiënt als de donor mentaal sterk voorbereid zijn op de transplantatie en het natraject ervan. De donor heeft na zo een donatie één nier, waar hij heel bewust mee moet omgaan. Bij de ontvanger is therapie compliance vereist, aangezien deze levenslang immunosuppressiva gaat gebruiken, om afstoting van het transplantaat tegen te gaan. Optimale medicatievoorziening en controle zijn de basis voor een goede nazorg van de transplantatie-patiënt.


De eerste niertransplantatie operatie werd een succes ook vanwege een goed voorbereid koppel die een bewuste keus maakte om haar levenskwaliteit te veranderen. De donor, echtgenoot van de ontvanger, geeft hiermee niet alleen een nier, maar ook betere kansen aan zijn echtgenote na een dialyse traject van 6 jaren te hebben doorlopen.


Voor meer foto's van de persconferentie, klik hier.

11 views0 comments
bottom of page