top of page
Search

Know How Israel van nut voor opzetten agrarische industrie parken


Vice-President Michael Ashwin Adhin in Israel

De Vice-President van de Republiek Suriname Michael Ashwin Adhin heeft in de derde week van september een bezoek gebracht aan Israel. Dit bezoek was op uitnodiging van LR Group Limited en had als doel dieper inzicht te krijgen in

de agrarische mogelijkheden in het kader van het Industrie park dat later dit jaar wordt opgezet in Suriname.


Het Agrarisch Industrie park dat als test start rond het eind van het jaar is een van de activiteiten om de agrarische industrie en aanverwante sectoren in Suriname een boost te geven. Volens Vice-President Ashwin Adhin kan de kennis en know how vanuit Israel gebruikt worden om de capaciteit van de landbouwers in Suriname te versterken. Er is enorm veel nieuwe technologie die het mogelijk maakt een veel beter rendement te halen. Vice-President Adhin brengt dit ook in lijn met het besluit van de regering om grond beschikbaar te stellen aan studenten van het hoger onderwijs die pas zijn afgestudeerd.


Adhin benadrukt dat er ruim 1500 banen gecreëerd kunnen worden met het in Israël toegepaste systeem. Ook zal dit systeem aan honderden boeren contracten opleveren om als outgrowers te participeren binnen het agrarisch industrie park. Volgens de bewindsman zal er, wanneer de totale technologie geabsorbeerd is en het systeem is uitgegroeid, sprake zijn een honderd procent Surinaams product.


het is volgens Adhin noodzakelijk dat de economie gediversificeerd wordt. Het opzetten van een agrarisch industrie park is een stap in deze richting waarbij dit agrarisch project een inkomsten bron kan worden voor het land. " Wij hebben topmensen aangetrokken om het ons het voorbeeld te geven”, geeft Adhin aan over de relatie met LR Group Limited uit Israel. Na het bezoek zullen de landbouwers door middel van foto- en filmmateriaal een indruk zullen krijgen van hoe het systeem werkt en zullen zij daarin getraind worden. Er zal ook een selectie worden gemaakt van een paar landbouwers, om naar Israël te gaan om eerstehands te zien hoe alles in zijn werk gaat. Deze landbouwers zullen in Suriname als trekkers van het project dienen.Voor meer foto's, klik hier.

13 views0 comments

Comments


bottom of page