top of page
Search

Maatregelen COVID-19 met twee weken verlengd

Het binnenland van Suriname verkeert in acuut gevaar voor een uitbraak van het COVID-19 virus. Ondanks de sluiting van de Surinaamse grenzen, hebben individuen kans gezien om buiten de controleposten om toch de grens over te steken. De realiteit is volgens de President van de Republiek Suriname dat wij hierdoor acuut aankijken tegen mogelijk duizenden besmette gevallen. Het staatshoofd zegt in zijn bijzondere statement op vrijdag 10 april 2020 dat de geschetste situatie met de hoogste staat van paraatheid moet worden benaderd. “Daarom worden alle *maatregelen met nogmaals veertien dagen verlengd”. Tevens gaf hij aan dat indien de maatregelen toch niet worden nageleefd de regering genoodzaakt zal zijn om de noodtoestand af te kondigen in de grensgebieden. Bij de regering is vanmorgen door de veiligheids- en controlediensten alarm geslagen over de situatie in de grensgebieden. Volgens luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), baart de situatie bij de grenzen de diensten ernstig zorgen. “De reportages blijven ons bereiken dat dagelijks de grens wordt overgestoken”. De grens posten, waar het bevoegd gezag is gestationeerd, worden omzeilt. Alhoewel de aanwezigheid van het Nationaal Leger en de Korps Politie Suriname is verhoogd en aanhoudingen worden verricht, zijn de verplaatsingen toch van dien aard, dat wij de potentiële dreiging op ons af zien komen.” Volgens de President heeft Suriname de afgelopen weken haar best gedaan om de COVID-19 situatie onder controle te krijgen. Het staatshoofd heeft veel mensen een positieve bijdrage zien leveren. “We waren daardoor op weg naar een situatie waarbij we konden zeggen: Suriname heeft het COVID-19 virus vrij goed contained,” zegt het staatshoofd. Hij memoreerde dat de afgelopen week ook het wettelijk kader in elkaar is gezet om op te kunnen treden bij calamiteiten, en de regering de middelen te geven voor voeding, medicijnen en noodbijstand, op weg naar herstel van onze samenleving. De President wees erop dat Suriname bijna zover was om ook al haar gestrande ingezetenen uit het buitenland terug te halen. Hij benadrukt dat er echter een dringende verandering is in de situatie. De veiligheidsdiensten hebben, aldus het staatshoofd, samen met de virologen alarm geslagen. Dit noodzaakt de regering de situatie met de hoogste staat van paraatheid te benaderen en alle maatregelen met nogmaals veertien dagen te verlengen. De regering zal het hele weekend spoedoverleg voeren met de virologen en ordediensten om na te gaan welke noodinterventies er nodig zijn qua gezondheidszorg en veiligheid.


De President wees er nadrukkelijk op dat ons zorgsysteem een verspreiding van het COVID-19 coronavirus niet aankan. Hij benadrukte dat er besmettingen zijn in Frans-Guyana en Guyana, waarbij er gevallen zijn gemeld te Maripasula, dichtbij de grens met Frans-Guyana. “Wanneer onze broeders en zusters in het binnenland geconfronteerd worden met de uitbraak van het virus zijn wij te laat! Een uitbraak in ons binnenland zal binnen no time tot duizenden besmettingen leiden. Ook in de stad.” Het staatshoofd riep de samenleving op om meer dan ooit goed te beseffen waarmee wij bezig zijn. Hij vroeg bezinning en een positieve bijdrage aan het stoppen van de verspreiding van het virus, ook gebed voor de gezondheidswerkers en wijsheid voor het COVID Management Team.

*Het betreffen de volgende maatregelen:

  • De partiële lockdown, waarbij geldt dat men zich van 20.00 uur ‘s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend niet op straat mag begeven, met uitzondering van  mensen uit de zorg, veiligheid en essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk.

  • Beperkte samenscholing tot maximaal 10 personen en een sociale afstand van 2 meter.

Bron: DeBooschap.today

25 views0 comments

Comentários


bottom of page