top of page
Search

Marktwaarde beschikbare natuurlijke hulpbronnen is $296.4 miljard

De totaal geschatte marktwaarde oftewel commerciële waarde van beschikbare natuurlijke rijkdommen is gesteld op 296.4 miljard Amerikaanse dollars. Vice-President Ashwin Adhin gaf tijdens de behandeling in De Nationale Assemblee (DNA) te kennen dat het tijd is om de periodiek inventarisatie te doen van de beschikbaarheid van natuurlijke rijkdommen en een schatting te maken van de potentiële marktwaarde van deze voorraden gewaardeerd tegen de relevante wereldmarktprijzen op de internationale grondstoffenmarkten.

Volgens hem moet dit gedaan worden net als vele andere landen, want het vormt een belangrijke basis voor de duurzame economische ontwikkeling. Zo verwijst hij naar de olieproducerende landen in het Midden-Oosten, Chili met zijn koper, Peru met zijn koper en goud, Argentinië met zijn goud, zilver en gas, Botswana en Australië met hun diamant en Brazilië met zijn bauxiet.

De vicepresident voerde aan dat het nationaal potentieel geconsolideerd zal worden door de grootschalige benutting van de nieuwe groei- en productiemogelijkheden van duurzame aard, die op hun beurt weer zullen leiden tot een systematische verbreding, vermeerdering en diversificatie van de industriële productiebasis van ons land op zowel de middellange als lange termijn. Door de vermeerderde exportopbrengsten uit de mijnbouwsector te investeren in meer duurzame productiesectoren zoals landbouw industrie, toerisme, energie en dienstverlening zullen de export- en belastinginkomsten van de staat ook duurzaam worden vergroot.

Adhin gaf aan dat de particuliere bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland hun uitbreidings- of moderniseringsprojecten met regelmaat aanbieden aan commerciële banken en vervolgens via deze ontwikkeling leningen, hun productiecapaciteiten en omzetten vergroten en uit deze extra opbrengsten de bankleningen kunnen aflossen. Op deze zelfde manier financieren alle overheden in zowel de rijke als arme landen hun ontwikkelingsprojecten met ontwikkelings leningen waarvan de vruchten altijd en automatisch direct als indirect ten nutte komen van alle burgers zonder enige vorm van discriminatie, omdat ook de overheid onmisbare en nuttige producten en diensten tot stand brengt.

Bron: Suriname Herald

6 views0 comments

Comments


bottom of page