top of page
Search

Medisch Tuchtcollege beëdigd; veel klachten tegen medici

Vice-President Michael Ashwin Adhin heeft namens de president de leden van het Medisch Tuchtcollege beëdigd. Voor zeven van de acht leden is het een herbenoeming. Voor sommigen wordt het een tweede en zelfs derde termijn. Anandkoemar Charan is wederom - voor de derde termijn - voorzitter van het Medisch Tuchtcollege. In de afgelopen zittingsperiode 2016-2018 zijn er 17 klachten behandeld, deelt Charan mee.

Het Medisch Tuchtcollege is sinds 1937 ingesteld en heeft als taak om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen, klachten uit het veld te behandelen en te onderzoeken. Het is ook bevoegd problemen tussen medici en patiënten op te lossen en om de overtreders te straffen. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, vindt het tuchtcollege “zeer, zeer belangrijk” voor de patiënten en de medici. Elias is vóór zijn ministerschap directeur van het Mungra Medisch Centrum in Nickerie, geweest. Hij heeft er twee gevallen meegemaakt die door het Medisch Tuchtcollege behandeld zijn. De oplossingen zijn “rechtvaardig” en er zijn “vredige besluiten” geweest.

Elias heeft liever dat problemen tussen medici en patiënten intern worden opgelost. “Maar het is goed om te weten dat als het fout mocht gaan, het gaat immers om beter worden of zieker worden of doodgaan, dat er een beroepsinstantie is,” benadrukt hij. “Alles is natuurlijk in Gods handen, maar als mens wil je toch ook het zakelijke hebben. Zo een Medisch Tuchtcollege is zeer, zeer goed voor degenen die er eventueel gebruik van zullen maken.”

Voorzitter van het Medisch College, Charan, geeft aan dat in zijn vorige zittingsperiode 17 klachten zijn behandeld. De zaken variëren van een “verkeerde kies getrokken” tot een “verkeerde dosering van medicijnen” en “nalatigheid”. In een geval is een chirurg wat materiaal vergeten in de buikwand van een patiënt. Charan deelt mee dat, in zijn zittingsperiode, er zeven uitspraken zijn geweest, zijn zeven klachten na behandeling ingetrokken en waren drie niet van dien aard dat het Tuchtcollege van pas moest komen. “Nadat onze zittingsperiode is verstreken zijn er nog drie klachten ingediend,” voegt hij toe. “Het zijn relatief veel klachten. Geen enkele klacht is teveel, we kijken serieus naar elke klacht.”

De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheidszorg hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak benadrukt Adhin. Van de leden wordt uiteraard goed werk verwacht. “De regering vindt het een hele eer om u uit te nodigen zitting te nemen in het Medisch Tuchtcollege en verwacht dat u zich ten volle inzet door uw kunde aan te wenden,” geeft Adhin aan voordat hij de leden een voor een beëdigd.

Plaatsvervangend voorzitter is Suzanna Chu, Walther Tjoen-San, Annemarie Bueno de Mesquita en Fauzia Henar-Karamat Ali zijn leden. Dharma Ramautar-Gangaram Panday en Wilfred Balraadjsing zijn plaatsvervangende leden. De secretaris, Monique van Genderen-Relyveld, wordt door de voorzitter benoemd. Balraadjsing is de nieuwkomer. Voor Charan, Chu en Bueno de Mesquita is dit een derde termijn, voor de anderen een tweede. Een zittingsperiode duurt drie jaren. Bron: Starnieuws


28 views0 comments

Comments


bottom of page