top of page
Search

Men moet stoppen om landsdienaren te beledigen

Vice-President Ashwin Adhin heeft maandag in De Nationale Assemblee fel uitgehaald naar het bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Adhin zei dat ondanks weerlegging van feiten, het VES-bestuur persisteert met het verstrekken van verkeerde informatie aan de samenleving over het aantal ambtenaren. 

Adhin legde nog een keer uit dat hij gezegd heeft dat 83.152 personen maandelijks afhankelijk zijn van een inkomen van de overheid. Hij verstrekte de gegevens van Cebuma van maart 2019 over het totaal aantal personen dat in die maand een inkomen heeft ontvangen van de overheid. Het om 44.338 landsdienaren, van wie 38.338 ambtenaren in vaste dienst zijn. Hiernaast heeft de overheid ook nog de zorg en verantwoordelijkheid voor circa 28.677 overheidsgepensioneerden en onderstand-genietenden gezamenlijk. Verder zijn 3.747 personen werkzaam in de verschillende ziekenhuizen, het resterend aantal betreft dienstverleners aan de overheid op parttime basis in die maand. Hierbij zijn inbegrepen de leerkrachten in het bijzonder onderwijs.

"Voorzitter u ziet hoe belangrijk het is om wederom op bepaalde gevestigde maatschappelijke organisaties en instellingen zoals de VES een beroep te doen, om eerst de juiste bronnen c.q. de aangewezen officiële autoriteiten te raadplegen alvorens over te gaan tot het herhaaldelijk verspreiden van incorrecte informatie in de ether. Ik probeer zoveel mogelijk het gevoel van mij af te zetten dat men politiek probeert te scoren, omdat dat niet in lijn zou zijn met de doelstellingen van een dergelijke organisatie.

In zijn betoog kwam de vicepresident nog een keer terug op de VES. "Mevrouw de voorzitter, het is betreurenswaardig dat nog recentelijk op 7 mei 2019 de Vereniging van Economisten (VES) heeft gemeend om wederom beledigende en denigrerende opmerkingen jegens alle landsdienaren te maken tijdens een publieke lezing, nl. 'de productie wordt niet gecreëerd door ambtenaren en sociaal zwakkeren, maar door de private sector' en 'de grootste vijand van ondernemerschap is lanti wroko'.  

En op 07 april 2019 op Starnieuws, ik citeer: 'In plaats van de particuliere sector te stimuleren om duurzame werkgelegenheid te creëren worden mensen geregeld om bij de overvolle overheid te komen 'zitten', niet om te werken'. Men schroomt niet om alle landsdienaren over één kam te scheren in plaats van alsnog hun excuses aan te bieden aan de duizenden hardwerkende vrouwen en mannen op verschillende ministeries en organisaties die vallen binnen de overheidssector," stelde Adhin.  De landsdienaren produceren diensten die onderdeel zijn van de nationale productie. De regering verbaast zich dus over de definitie die deze beroepsorganisatie schijnt te hanteren voor de productie van goederen en diensten zoals dat internationaal gangbaar is op basis van het system of national accounts van de verenigde naties. De productie van diensten door landsdienaren van de overheid is onderdeel van de definitie van het nationaal product van het systeem van nationale rekeningen. Het is dus absoluut onwaar dat de productie van landsdienaren niet meegenomen kan of mag worden bij de berekening van het Bruto Nationaal Product.  "Het moet dus nu voor iedereen duidelijk zijn dat niet-tegenstaande (ondanks de) beweringen van de VES, de producten en diensten die door landsdienaren dagelijks worden voortgebracht, onmisbaar zijn voor een goed functioneren van alle lagen van onze samenleving en voor alle particuliere bedrijven, ter illustratie: de vuilophaaldienst, de politie, de gevangenisbewakers, de duizenden verpleegkundigen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen en op de RGD-polies in stad en districten, BOG etc., alsmede de tienduizenden leraren en leraressen bij het Openbaar Onderwijs en het bijzonder onderwijs etc. die allemaal als landsdienaren worden bezoldigd dan wel uit overheidssubsidies worden betaald.  Mevrouw de voorzitter, gegeven deze reactie van het VES-bestuur is het voor de regering onduidelijk welke definitie de VES hanteert bij haar analyse van de arbeidsproductiviteit in Suriname en welke cijfers zij gebruikt heeft daarbij. Uit de bestaande statistieken die vrij gebrekkig zijn, valt niet af te leiden dat de arbeidsproductiviteit alleen bij de overheid laag zou zijn. Technisch gezien is de voornaamste oorzaak van de daling van de arbeidsproductiviteit van de landsdienaren statistisch gezien, de daling van de overheidsuitgave en in het bijzonder het reële GDP van de overheid oftewel verloond bedrag bij de overheid per landsdienaar. Mevrouw de Voorzitter het is aan ons de taak, om onze landsdienaren juist te bezielen, zodat zij toegewijder zijn, plezier in hun werk beleven en zich erkend en gewaardeerd voelen," betoogde Adhin. 


Bron: Starnieuws

11 views0 comments

Comments


bottom of page