top of page
Search

Parlementaire delegatie uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten op bezoek.

Onze Nationale Assemblee heeft een delegaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten op bezoek voor het voeren parlementair overleg. Het doel van dit overleg is om te komen tot een contactplan voor betere samenwerking tussen de 4 parlementen.

Op 26 maart 2001 en 11 december 2009 is er een protocol van samenwerking getekend tussen de voorzitters van de Nationale Assemblee, de Staten van de Nederlandse Antillen en Staten van Aruba. Enkele van deze landen hebben intussen een vernieuwde status en het is daarom belangrijk om opnieuw besprekingen te voeren voor het komen tot hervatting van de samenwerking.


Behalve het contact plan hebben de parlementsleden ook gesproken over een eventuele samenwerking op het gebied van handel, ecotoerisme en agrarische sector. Op maandag 11 februari is er een beleefdheidsbezoek gebracht aan de vicepresident van Suriname de heer Michael Ashwin Adhin. Bij dit bezoek is ook gesproken oer mogelijke samenwerkingen tussen de vier landen om zo de relatie tussen deze landen onderling te verstevigen. Vanwege de historische en gemeenschappelijke belangen is het contact voor alle partijen noodzakelijk. Volgens de vicepresident is er al met enkele landen uit de regio gesproken over de voedselproductie en de rol die Suriname daarbij kan vervullen. Ook met Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen gesprekken over dit onderwerp leiden tot ontwikkeling van alle landen.12 views0 comments
bottom of page