top of page
Search

Politieke partijen moeten waarborgsom betalen in 2020

Updated: Apr 8, 2019

Politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezingen in 2020, moeten een waarborgsom betalen. Hoeveel het bedrag wordt, is afhankelijk van het aantal kiesgerechtigden. Aanvankelijk kwam vicepresident Ashwin Adhin met een bedrag van SRD 165.000. Hier hadden coalitie én oppositie er moeite mee. Na afstemming is er een wijziging gekomen. De 1% is gehandhaafd, waarbij per lid SRD 25 moet worden betaald. Het bedrag zal tussen de SRD 80.000 tot bijkans SRD 100.000 kunnen worden. De wetswijzigingen zijn donderdagavond goedgekeurd door de coalitie (29 stemmen). De totale oppositie en Celsius Waterberg hebben zich onthouden van stemmen en zijn vóór de stemming de zaal uitgelopen.

Een waarborgsom wordt als voorwaarde gesteld aan de politieke organisaties die deel willen nemen aan de verkiezingen. De waarborgsom wordt gerestitueerd indien de politieke organisatie tenminste 1 zetel in 1 van de volksvertegenwoordigende organen heeft behaald of het aantal stemmen op kandidaten voor De Nationale Assemblee dat gelijk is aan de 1% van het totaal aantal kiezers.

Het Centraal Hoofdstembureau zal belast worden met het toezicht op het voldoen van de storting van de waarborgsom en vaststelling van het niet of wel restitueren. De formule voor het berekenen van de Waarborgsom wordt in de wet opgenomen en wel als (nieuw) lid 7, artikel 31 van de Kiesregeling. Het uitgangspunt van de waarborgsom is dat de leden van een politieke organisatie de gestelde bijdrage leveren om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.


3 views0 comments
bottom of page