top of page
Search

Shubh Navrati

Navratri is een negen dagen durende devotionele dienst ter ere van de negen vormen van het godin Doerga (Godin Durga is de moeder van het universum en wordt verondersteld de kracht achter het werk van de schepping, behoud en vernietiging van de wereld te zijn). Volgens het hindoe calendar begint navratri op 25 maart en zal eindigen op 3 april 2020 en wordt ook wel basant navratri genoemd, omdat het in de maand maart(chaitra) of april(basant) valt. 

Navratri is afgeleid van twee woorden: 'Nav' + 'Ratri', wat 'negen nachten' betekent. Het festival over de gehele wereld gevierd waar er Hindoes woonachtig zijn en ook in Suriname. Hindoes vieren dit festival om hun toewijding aan de godin van de macht, Durga, te uiten. De aanbidding van de godin Durga duurt negen dagen. Negen dagen lang worden verschillende vormen van de godin aanbeden om het fysieke, spirituele en mentale welzijn te verbeteren. Na de negen dagen van rituelen en aanbidding wordt de 10e dag gevierd als Dussehra, ook wel bekend als Vijay-Dashmi. Het wordt gevierd ter gelegenheid van de overwinning van de mythische koning Lord Rama op de koning van Sri Lanka, Ravana. Er zijn verschillende verhalen met betrekking tot Navratri, maar er zijn twee verhalen waar het meest over wordt gesproken. Mahishasura, een demoon die God Shiva aanbad met volledige toewijding. God Shiva raakte zo onder de indruk van zijn grote toewijding dat hij hem een zegen gaf om niet door de mens of door God gedood te worden. Na de zegen van de eeuwigheid werd Mahishasura trots en arrogant. Hij ontketende overal een schrikbewind en creëerde problemen voor een ieder. Hij stopte echter niet daarbij en begon een aanval op de hemel wat ook de goden bang maakte. Verschillende goden verzamelden zich en probeerden een remedie te vinden om Mahishasura kwijt te raken. Uiteindelijk werd een oplossing verkregen door een nieuwe godin te creëren door de krachten van alle mannelijke goden samen te voegen. Mahishasura bleef zich 8 dagen schuil houden, maar het was op de 9e dag dat Maa Durga hem kon vinden en een einde maakte aan het leven van Mahishasura. Maa Durga vertegenwoordigde het goede en Mahishasura vertegenwoordigde het kwade. Dus het doden van de demon Mahishasura wordt gevierd als de overwinning van het goede op het kwaad. Het andere verhaal dat bij het festival hoort, gaat over Lord Rama en Ravana. Lord Rama was een aanbidder van Devi Bhagwati, de opper machtige. Hij aanbad haar negen opeenvolgende nachten om als overwinnaar boven Ravana uit de Dharm Yuddh( strijd tussen goed en kwaad) te komen. Op de negende dag bewees Heer Rama zijn toewijding aan de devi en op de tiende dag kwam hij als overwinnaar uit de bus na het doden van Dashanan (Ravana). Sindsdien worden verschillende incarnaties van Devi Bhagwati aanbeden en het is op de tiende dag dat Vijaya Dashmi wordt gevierd. Van de verschillende hindoe festivals in Suriname is Navratri van groot belang. Het festival betekent de overwinning van het goede op het kwaad en wordt met groot enthousiasme gevierd. De negen dagen van Navratri zijn een van de meest religieuze dagen omdat men zich onthoud van alle onwettige praktijken en religieuze ceremonies houd. Het festival van Navratri symboliseert de reis van menselijkheid naar goddelijkheid en wordt gevierd met het doel de mens te herinneren aan de echte doelen van het menselijk leven en hen ook de waarde te laten inzien van goed doen en kwaad veroordelen. ◦ Eigen ervaring Persoonlijk hecht ik enorm veel waarde aan dit doel. Ongeacht hoe we door het leven gaan blijft het voor elk mens belangrijk om ons werkelijk doel hier op aarde nooit uit uit het oog te verliezen en altijd te proberen te handelen naar dit doel toe. De afgelopen jaren heb ik als hindoe gedurende elke navratan periode met plezier en dankbaarheid mijn plicht volbracht en heb steeds de zegening gehad dat ik gedurende de navratan de verschillende Mandirs kon bezoeken en de boodschap van navratri kon overbrengen. Dit jaar is dit natuurlijk anders. Door de huidige situatie, waar we met z'n allen een keiharde strijd leveren tegen een spreiding van een gevaarlijke virus, is het niet mogelijk om deze bezoeken af te leggen, of zoals gebruikelijk de Mandir te bezoeken. Toch roep ik u op om met z'n allen juist in deze voor ons zo belangrijke periode thuis te blijven bidden voor het welzijn van ons allen, ons land Suriname en de gehele wereld. Laten we ons levensdoel weer helder krijgen en allen steed proberen het goede te laten overwinnen van het kwade.26 views0 comments

Comments


bottom of page