top of page
Search

Startsein Baggerproject Suriname rivier

Updated: Mar 4, 2020

PARAMARIBO - Op maandag 2 maart 2020 werd door Vice-President Michael Ashwin Adhin het startsein gegeven voor het baggeren van de Suriname rivier. Volgens de Vice-President start het project op het juiste moment. “De recente ontwikkelingen rondom olie- en gas geven niet alleen een extra prikkel om te baggeren, maar zeker ook om onze gehele services en transportsector naar de next level te tillen”, aldus de Vice-President, die namens het staatshoofd het aanwezige publiek heeft toegesproken. Hij zegt verder dat in het bijzonder de directe actoren in deze sector het aan zichzelf en de samenleving verplicht zijn om na te gaan welke upgrading noodzakelijk is, opdat Suriname maximaal profijt haalt uit het transportgebeuren gerelateerd aan de olie- en gasindustrie.


Het verbreden en het uitdiepen van de vaargeul zal onder andere sociaal-, maatschappelijk- en economische voordelen met zich meebrengen. De mogelijkheid voor het doen binnenvaren van grote schepen kan de tarieven voor zeetransport aanzienlijk verminderen. Verwachtbaar is dat rederijen, handelaren en relevante stakeholders alle mogelijkheden zullen benutten die ontstaan na het baggeren. Met het oog op de olievondst voor de kust van Suriname kan ook het Staatsbedrijf Staatsolie N.V. in de toekomst profiteren van de meerwaarde van dit project.


Er is een gedegen milieu effecten studie gedaan voor de start van het project. Hierdoor zijn de verschillende milieu aspecten meegenomen bij de uitvoer. Zo zullen de zandbanken niet worden aangedaan tijdens het schildpadden legseizoen en tijdens het paringsseizoen van de vissen. Ook wordt het dumpen van de bagger zodanig gedaan dat de kustgebieden zoals Weg Naar Zee er voordeel aan kunnen hebben door bv. aanwas van sediment De baggerwerkzaamheden die zowel in de diepte als de breedte zullen geschieden duren ongeveer een jaar. Er is aan het project ook een onderhoudsperiode van vijf jaar gekoppeld waarin gezorgd wordt dat de vaargeul gedurende die periode begaanbaar wordt gehouden.43 views0 comments

Comments


bottom of page