top of page
Search

Suriname covid-19 update 8 april 2020

Updated: Apr 10, 2020

Maatregelen 8 april 2020


Directeur VOLKSGEZONDHEID

 • In de America’s zijn er 417.416 bevestigde positieve covid-19 gevallen, waarvan 12.597 zijn overleden;

 • In Suriname staat de Covid-19 teller nog steeds op tien (10) positief bevestigde gevallen;

 • Er zijn geen nieuwe positief bevestigde Covid-19 gevallen bijgekomen;

 • Tot op heden zijn er in totaal overleden in Suriname aan Covid-19: één (1);

 • Vier (4) covid patiënten zijn genezen w.o. de Franse Ambassadeur;

 • Exit screening repatrianten uit Cuba en contactpersonen van covid positief geteste gevallen heeft plaatsgevonden. 109 personen zijn uit quarantaine gehaald.

 • Personen die quarantaine regels hebben gebroken en niet aanwezig waren voor de exit screening zijn opgespoord;

 • Protocol voor ontslag uit ziekenhuis en genezingsverklaring, postmortale zorg en lijken afhandeling staan op covid19 website;

 • Protocol voor volgende repatrianten houdt in overheids quarantaine en wordt aangescherpt;

 • Medische Zending verscherpt ook maatregelen en heeft 48 griep poli’s opgezet in het binnenland;

 • I.s.m. Braziliaanse ambassade worden de Portugees sprekenden ook opgevangen en geïnformeerd. De Braziliaanse ambassade vervult ook de rol van intermediair om info door te spelen aan 178;

 • Er wordt gewerkt om de Spaanstalige in Suriname ook zoveel als mogelijk te bereiken;

 • WHO heeft nieuwe classificaties nog niet opgenomen op hun website; PAHO Situation rapport is op de covid website: Suriname behoort nog steeds tot land met sporadische cases; geen cluster verband en geen community spreading;

 • VMS is betrokken in alle protocollen en richtlijnen behandeling patiënten op poli’s; De VMS heeft samen gewerkt aan algoritmen voor behandeling; Er is communicatie en gisteren is een symposium gehouden voor verdere informatie daar waar men dat had gevraagd;

 • Advies Volksgezondheid: gezonde burgers dienen geen maskers te dragen; maskers zijn voor professioneel gebruik. Maskers wassen garandeert geen bescherming; Maskers die langer dan 5 uren lang zijn gedragen en vochtig zijn geworden moet worden vervangen;

 • Ademen door N-95 maskers gaat moeilijk; het verwijderen en weer opzetten kan juist voor contaminatie zorgen en risico op infectie verhogen;

 • Protocollair gaan op "dag 15" mensen die in quarantaine zitten na een fysieke exit screening eruit. Er is een kleine groep die symptomen vertoond en in isolatie geplaatst zal worden;

 • Wetenschappelijk onderzoek toont dat de curve voor Suriname ons 5000 ernstige gevallen kan opleveren als wij ons niet houden aan de maatregelen;

 • De capaciteit van Suriname is 500; Plannen voor verschillende scenario’s worden uitgewerkt;


Vice-President

 • Wet afkondiging van BURGERLIJKE UITZONDERINGSTOESTAND: is om te anticiperen op wat nog komen kan i.v.m. covid-19 en om de faciliteiten en voorzieningen in place te hebben om te kunnen handelen op dat moment;

 • De wet garandeert dat de regering binnen een wettelijk kader handelt en is nodig om de covid management en beheersing op basis van de lessons learned optimaal uit te kunnen voeren om bijvoorbeeld gebruik te maken van locaties om voldoende overheid quarantaine ruimtes te kunnen garanderen; nood financiering in place te brengen en afspraken met eigenaren van niet in gebruik zijnde gebouwen te kunnen maken etc. zonder te komen aan grondrechten die deels beperkt zijn vanwege covid;

 • Er is bewust gekozen voor een burgerlijk uitzonderingstoestand in plaats van een noodtoestand waarbij het Parlement buiten werking zou worden gesteld;

 • De uitzonderingstoestand geeft Regering minimale uitzonderlijke bevoegdheid om covid-19 gezondheidscrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen te kunnen treffen voor een periode van maximaal 3 maanden met een mogelijkheid voor eventuele verlenging;

 • Middels presidentiële besluiten zullen de maatregelen afgekondigd worden;

 • Parlementaire crisis commissie wordt vandaag geïnstalleerd voor toezicht met bevoegdheid om altijd in te kunnen grijpen;

 • De Regering is bevoegd om degenen die fake nieuws maken en verspreiden m.b.t. de covid-19 pandemie in Suriname aan te pakken een en ander in lijn met het wetboek van strafrecht;

 • Afkondiging van de wet gebeurd door de president en dan volgt er meer informatie;

 • Richtlijnen voor burgers om vermindering van de spreiding te garanderen;


Minister van Financiën

 • Beschikbare financiële middelen van reeds in uitvoer zijde projecten die in een later stadium gebruikt zouden worden, kunnen waar nodig aangewend worden voor de bestrijding van de corona crisis;⁃

 • IDB heeft 1 miljoen vrijgegeven voor aanpak covid gezondheidszorg;

 • Volgens IMF is de covid-19 crisis de grootste voor het westelijk halfrond sinds 1929;

 • Internationaal is de schatting dat de economieën in 2024 zullen herstellen.

 • Focus is het behouden van jobs en openhouden van bedrijven;

 • Zware focus op stimuleren van nationale productie (Min. HIT en LVV zullen hierop ingaan)

 • Waar nodig kan er een tijdelijke import stop geïmplementeerd worden, verhoogde tarieven om de focus te houden op basis en strategische goederen;

 • Belasting verlichtende maatregelen worden uitgewerkt met de VP en partijen;

 • Fast Track faciliteit: bedrijven die project ideeën hebben met een lokaal component voor lokale productie kunnen dit delen om in aanmerking te komen;


MINISTER HANDEL, INDUSTRIE & TOERISME

 • De Regering en NCMT hebben met hun vroegtijdig handelen ervoor gezorgd dat wij ons konden voorbereiden op o.a medische vlak;

 • De wet voorziet in het implementeren van maatregelen waardoor wij ons ook kunnen voorbereiden op het economisch aspect en het het sociaal-maatschappelijk vlak: veiligheid en orde te handhaven; voedselzekerheid te garanderen; beschikbaarheid strategische goederen te garanderen, mogelijke uitbraak te voorkomen, medische opvang gereed te maken, quarantaine mogelijkheden te creëren, opvang van hulpbehoevenden te creëren, onderwijs te garanderen ect.

 • Op sociaal economisch vlak ondersteuning aan getroffen bedrijven te bieden, herstel economie voor te bereiden, lokale productie te stimuleren;


STIMULUS PAKKET (gedeelte HIT)

 • Doel is om zoveel als mogelijk bedrijven te behouden en de lonen van de arbeiders door te betalen middels incentives aan de bedrijven;

 • Er wordt gewerkt om de situatie in kaart te brengen om stimulus pakket samen te stellen voor de private sector;

 • Zowel formele en informele sector moet meegenomen worden;

 • Stimuleren lokale productie is belangrijk;

 • Klankborden zijn ingesteld (bv voor Toerisme sector).


STIMULUS PAKKET

Er zijn verschillende voorstellen w.o.:

 • De betaling van hypotheken en leningen voor bedrijven en individuen uit te stellen (in gesprek met banken en CBvS).

 • Pensioen afdracht tijdelijk te stoppen of uit te spreiden middels speciale betalingsregeling;

 • Tax holidays in te stellen en diverse belastingen vrij te stellen voor een bepaalde periode;

 • Verstrekken van leningen aan ondernemers

 • Instellen herstel fonds voor herstel van sectoren na de crisis;

 • Fonds kan worden afgestemd met initiatief particuliere fondsen voor efficiënte aanpak van herstart economie;

 • Primaire basis producten betaalbaar te houden;

 • Er wordt gewerkt om de valuta wet in uitvoer te brengen t.b.v. de koers en prijzen in de winkels;

 • Levering betaalbare basis goederen aan winkels;

 • Importen luxe goederen tijdelijk te stoppen om de import van strategische goederen (primaire levensbehoeften, vitamine C, zuurstof, mondkapjes, PPE etc.) te kunnen garanderen voor de komende 3-6 maanden;

 • Nutsvoorzieningen voor productiebedrijven te verlagen om lokale productie te stimuleren (stroom, water en internet);

 • Korting op omzetbelasting voor bedrijven die arbeiders in dienst houden of nieuwe mensen in dienst nemen;

 • Ambtenaren in te zetten bij publieke en private productie bedrijven;

 • Verminderde loonbetaling aan arbeiders van gesloten bedrijven om arbeiders tegemoet te komen (ook vanuit de overheid)

 • Import vervangende producten te stimuleren vanwege verwachting schaarste strategische goederen/primaire levensbehoeften in de wereld

 • Sozavo pakketten met importvervangende goederen beschikbaar stellen;

 • Vrij importeren van grondstoffen en machines voor lokale productie;

 • Toelagen voor zorgverleners in de frontlinie van covid bestrijding tijdens de crisis als tegemoetkoming;

 • Bestuur Noodfonds kan voorstellen behandelen en goedkeuren;


NOODFONDS

 • De wet Uitzonderingstoestand geeft de mogelijkheid om de verschillende voorstellen te implementeren;


Min. FINANCIEN

 • In maart zijn de inkomsten van de staat 30% gedropt in vergelijking met februari 2020;

 • Samen met de Banken wordt een opvangnet voor bv. aflossen huur, hypotheken, noodgedwongen veilingen,

 • Komende zaterdag wordt er hierover verder afspraken gemaakt met partijen;

 • Belangrijk is om de strategische importen veilig te stellen;


PARTIËLE LOCKDOWN

 • De evaluaties zijn gepleegd en de president zal zaterdag de mededelingen doen m.b.t. de datum van 14 april, de laatste dag van de 30 dagen luchtruim afsluiting alsook voor de datum van 12 april die geldt voor de partiële lock down; Zaterdag is er nog een partiële lockdown.


Volksgezondheid - Public Health

 • Er moet gewerkt worden met de ‘Worst case scenario’ om voorbereid te zijn op het ernstigste dat kan gebeuren;

 • Suriname verkeerd in de gunstigere situatie vanwege ons op tijd optreden;


FINANCIAL RESCUE PACKAGE

Men kan contact maken met consulaten; diplomatieke posten; via de website email adressen mailen. Informatie kan ook via familieleden in Suriname doorgegeven worden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken;


ONDERWIJS VIA TV

Distance educatie start vandaag (8 april) op kanaal 8.2


Onbeantwoorde vragen zullen in een andere uitzending behandeld worden. Waaronder de vragen over 5G (Telesur).


41 views0 comments

Comments


bottom of page