top of page
Search

Toespraak van de President van de Republiek Suriname, Z.E. D.D. Bouterse

Updated: Mar 28, 2020

De toespraak van de President van de Republiek Suriname, Z.E. D.D. Bouterse, i.v.m. COVID-19 maatregelen voor Suriname:

Kondreman nanga uma, Als President voel ik mij geroepen om vanavond tot u te spreken, gelet op de huidige informatie die op tafel ligt. De laatste keer dat ik tot u sprak, was er sprake van 1 positief geteste COVID-19 patiënt, nu hebben wij 8 gevallen. De situatie in de wereld is snel aan het veranderen en wij moeten nu acuut mee veranderen. Laat mij duidelijk stellen, de wereld was hier niet op voorbereid, en wij dus ook niet. Zoals dagelijks de feiten en informatie veranderen, stellen wij ook dagelijks onze vervolgacties vast. Het Surinaamse team van experts heeft op vrijdag 13 maart gelukkig heel snel gereageerd, door de grenzen direct te sluiten toen geval 1 ontdekt werd. Het is van uitermate groot belang dat wij alle preventieve maatregelen nemen om zoveel als mogelijk het punt van community spreading te vermijden. Daar gaan u, en ik, een zeer belangrijke bijdrage aan moeten leveren. Een verspreiding van dit virus zou voor Suriname rampzalig zijn. De overheid heeft steeds maatregelen getroffen, niet om u onaangenaam te zijn, maar om levens te redden. Op dit moment hebben wij diverse bevestigde Covid-19 gevallen. We moeten er rekening mee houden dat deze gevallen snel kunnen toenemen. Op het moment dat wij zien dat er ongecontroleerde verspreiding is, is er geen weg terug. Suriname, zowel ons volk als het gezondheidssysteem kan geen epidemie aan! Gelet op mijn verantwoordelijkheid heb ik geen andere keus dan over te gaan tot een partial lockdown. De volgende, strengere maatregelen zullen hierbij gelden: • De instructie is dat u de komende twee weken, te beginnen vanaf zondagavond 29 maart, van 08:00 uur ‘s avonds tot 06:00 uur de volgende ochtend niet op straat gaat. Wij maken hierbij een uitzondering voor mensen uit de zorg, veiligheid en essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk. Blijft u dus thuis. • Samenscholing zal vanaf heden beperkt worden tot maximaal 10 personen. Het Hoogste College van Staat, de Regering en essentiële diensten zijn hiervan uitgezonderd mits zij social distancing in acht nemen. • Alle kansspel gelegenheden en casino’s worden vanaf zaterdagmorgen 28 maart 10:00 uur tot nader order gesloten. Mochten wij constateren dat de samenleving zich hier niet aan houdt, dan zullen wij, in het belang van ons allen, genoodzaakt zijn dwingendere maatregelen te treffen. Landgenoten, COVID-19 heeft de wereldwijde economische groei gestagneerd. Terwijl Suriname net aan het herstellen was van de 2015/2016-crisis, zitten wij nu middenin de COVID-crisis. Wij zijn met man en macht aan het werk om zoveel mogelijk mensen veilig te houden. Onthoud u, het virus verspreid zich niet vanzelf. Het virus verspreidt zich via mensen. Via ons dus. Daarom kunnen wij niet accepteren dat Surinamers mogelijk aan lokale verspreiding van het virus bijdragen door onverantwoordelijk met elkaar om te gaan. Vraagt u zich bij al uw handelingen en gedragingen alstublieft af of u daarmee mogelijk anderen in gevaar brengt. Wij hebben de beelden van andere landen gezien. Heel dramatisch. En wij moeten ons bewust zijn dat wij dit virus niet verder mogen toelaten in onze kwetsbare maatschappij. Wij hebben allen meer dan ooit een verantwoordelijkheid voor eenieder. Iedereen heeft individueel een kans om bij te dragen aan het veilig houden van ons dierbaar Suriname. Wij moeten ervoor zorgen dat onze zorgverleners, nood diensten, en beveiligers hun werk gepland en beheersbaar kunnen doen. Ik ben zeer onder de indruk van de inzet van allen die een positieve bijdrage leveren. Nogmaals. Blijft u thuis als u niet op straat hoeft te gaan. Helpt u ons. Help onze zorg- en hulpverleners om hun werk te doen. Laten wij ons verstand gebruiken. Besteed u uw geld zuinig. Betaalt u zoveel mogelijk digitaal en giraal. Ondanks de stress die deze nieuwe situatie met zich meebrengt, gaat u alstublieft met respect om met elkaar. Het is nu de tijd om voor elkaar te zorgen en te delen wat wij hebben. Ik doe een beroep op alle moeders en vaders — bereid u uw gezin voor volgens de hygiënerichtlijnen. Helpt u uw senioren familieleden — zij zijn extra kwetsbaar. Laten wij elkaar alert houden, maar niet onnodig paniek veroorzaken door vele fake news berichten. Het verspreiden van onware berichten brengt ons alleen in gevaar door verhoogde stress en angst. Wij hebben elkaar nu allemaal nodig ongeacht onze politieke voorkeuren of onze sociale status. Aan onze mensen die nog buiten zijn, wil ik dit meegeven. Wij gaan verder met repatriëren wanneer de randvoorwaarden in place zijn en wij groen licht hebben van Volksgezondheid. Via onze Surinaamse posten zullen wij U van informatie voorzien. Lieve mensen, wij gaan als regering ervoor zorgen: - dat medische zorg voor u beschikbaar blijft - dat u aan voeding kunt blijven komen, en - dat de orde gehandhaafd blijft. Ik doe een beroep op uw liefde voor dit land en de liefde voor uw mede-Surinamers. Gaat u in gebed. Bidt u voor onze kwetsbare mensen. Bidt u voor kracht voor de mensen die nu in de frontlinie staan voor land en volk, en bidt u voor hun gezinnen. We gaan alleen door deze gezondheidscrisis kunnen komen, als u allen bijdraagt. Suriname, ook dit gaan wij samen doen. Gado n’a wi fesiman. Krakti. Power.
22 views0 comments

Recent Posts

See All

Test

Comentarios


bottom of page