top of page
Search

Transparantie in verworvenheden Regering Bouterse-Adhin

Updated: Mar 28, 2020

Met de uitgave van het boek “Van Visie naar Verworvenheden” waarin de gerealiseerde projecten van de Regering Bouterse-Adhin 2015-2020 zijn opgenomen wordt gevolg gegeven aan de transparantie die de Regering Bouterse-Adhin ten doelt stelt. Het boek is bedoeld als bron verzameling; hiermee kunnen burgers, organisaties en andere instituten inzage hebben in hetgeen hun regering de afgelopen vijf jaar heeft uitgevoerd. Zo kan op een hele concrete manier de veelgestelde vraag “Wat heeft de regering gedaan?” beantwoord worden en is er een totaalplaatje van hetgeen in de huidige regeerperiode is gedaan.

Volgens de Vice-President zal er nu ook gewerkt worden aan het uitwerken van de regeerperiode 2010 – 2015. Ook zal het huidig boekwerk aangepast worden voor de verschillende doelgroepen. Er zullen enkele exemplaren van het boek gedrukt worden, maar het boek zal ook digitaal uitgebracht worden zodat het toegankelijk is voor een grotere groep.

In het boek zijn de verworvenheden geplaatst die veelal hun oorsprong vinden in de basisgedachte van de Revolutie, waarbij gestreefd wordt naar:

  1. vernieuwing van de politiek-bestuurlijke orde;

  2. vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde;

  3. vernieuwing van de educatieve orde;

  4. vernieuwing van de sociaaleconomische orde;

  5. duurzaam gebruik van het milieu.

Het boek heeft 717 pagina’s en bevat meer als 500 projecten. Elk project is gecategoriseerd op basis van het beleidsonderdeel waar het deel van uit maakt, uitleg over het project, de relevante statistieken en de actoren die betrokken zijn geweest binnen het project. Met deze vastlegging van de verworvenheden van deze regering wordt voor het eerst in de historie van de Republiek Suriname resultaten van een Regering op deze wijze vereeuwigd.57 views0 comments

Comments


bottom of page