top of page
Search

Van visie naar verworvenheden


PARAMARIBO – Tijdens de eerste massameeting van de Nationale Democratische Partij in 2020 overhandigde Vice-President Michael Ashwin Adhin het boek “Van Visie naar verworvenheden” aan de President van Suriname, Z.E. Desire Delano Bouterse. In het boek dat onder toezicht van een goed opgekomen massa werd overhandigd staan o.a. de verworvenheden van de regeerperiode 2015 – 2020 genoteerd.


Volgens Adhin zullen met de uitgave van dit boek alle mogelijke twijfels bij de gemeenschap ten aanzien van het werk dat door de regering is verricht worden weggewerkt. Adhin benadrukt verder ook het belang van het in beeld brengen van de gerealiseerde projecten. Zo weet de gemeenschap waar de regering mee bezig is geweest. In het boek zijn o.a meer dan 500 projecten opgenomen die zijn gerealiseerd in de regeerperiode 2015-2020. Het boek is echter een eerste aanzet. Volgens Michael Ashwin Adhin moet de de geschiedenis met de periode 1975, en ook de revolutie in 1980 en verder gedocumenteerd en neergepend worden. Hij vervolgt verder door te stellen dat dit traject reeds van start gegaan is.


De bezoekers van de massa vergadering van de NDP die was georganiseerd in het kader van 40 jaar Dag der Bevrijding en Vernieuwing, die jaarlijks op 25 februari wordt herdacht werden verder door de verschillende prominente Partijgenoten toegesproken. Zij waren al heel vroeg uit verschillende delen van Suriname gekomen. Geschat wordt, dat er meer dan 30.000 mensen aanwezig waren. Rond middernacht werd er stilgestaan bij de dag van Revolutie, op het revoplein werden er Kransen gelegd.

80 views0 comments

Comments


bottom of page