top of page
Search

Vice-President Adhin betreurt slechte bejegening

De Vice-President van de Republiek Suriname, Michael Ashwin Adhin, betreurt het voorval dat zich heeft voorgedaan op het sportveld van Kamal Dewaker.

Enkele manspersonen meenden tijdens de toespraak van de vicepresident hem slecht te bejegenen, door de regerings-topper negativiteit toe te schreeuwen. “Eenieder mag kritiek hebben op de regering maar wij moeten ten allen tijde normen en waarden hooghouden”, reageert de regeringsleider in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.

De vp zegt altijd respectvol om te gaan met mensen om zich heen. Hij zal hier niet van afstappen, omdat hij gelooft dat zijn voorbeeld navolging behoeft. Hij is er niet over te spreken dat landgenoten zich op dusdanige wijze hebben uitgelaten. Het is volgens hem vreselijk dat scheldwoorden in bijzijn van kinderen en jongeren werden gebezigd. “Dit is betreurenswaardig”. De vp keurt het gedrag af. Het kan er bij hem niet in dat dit voorval zich voordeed aan de vooravond van Phagwa. “Tijdens Holi zou juist alle negativiteit op de brandstapel moeten”, aldus de vp. Naast het onsmakelijk voorval met de enkelingen heeft de vp voor en na zijn toespraak wel onderonsjes kunnen voeren met de aanwezigen. Hij betreurt het dat dit groepje een domper heeft gelegd op de bijeenkomst. Hetgeen zich heeft voorgedaan zal overige ontmoetingen van de Vice-P

resident met de bevolking niet beïnvloeden. “Dit is pas het begin, ik ben al meer dan 15 jaren actief met de jongeren en het sociaal werk in Wanica, de komende tijd zal nu ook het aantal politieke meetings steeds meer worden opgevoerd” zegt vp Adhin overtuigd. Bron: DeBoodschap

5 views0 comments

Comments


bottom of page