top of page
Search

Vice president Michael Ashwin Adhin: “Suicide vraagstuk een van de grote zorgpunten van de regering”

Internationaal staat 10 oktober in het teken van de geestelijke gezondheidszorg. World Mental Health Day, zoals het ook genoemd wordt, is al jaren ook een begrip in Suriname . In het kader hiervan is er op 7 oktober een suïcide preventie conferentie georganiseerd waarbij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) een voortrekkersrol heeft gehad. Vice-President Michael Ashwin Adhin die ook spreker was bij de conferentie benadrukte het belang van een goede gezondheid van de Surinaamse burger in zijn algemeenheid. Hij geeft aan dat de regering met de aanname van het nationaal Mental Health Plan 2015-2020 zich gecommitteerd heeft aan het bevorderen van onder andere de geestelijke gezondheid van de burgers. De geestelijke gezondheid is volgens Adhin een cruciaal onderdeel van de gezondheid. De regering erkend volgens Adhin het belang van adequate en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg. De Vice-President noemt het suïcide vraagstuk zelf één van de grote zorgpunten van de regering. “Dit probleem vraagt een integrale aanpak en volledige committering van alle actoren”, aldus Adhin. Hij gaf verder aan dat de regering uitkijkt naar de uitkomsten van de werkconferentie die vervat zullen worden in een concreet en uitvoerbaar werkplan waarin de rol en betrokkenheid van alle stakeholder duidelijk omschreven is en waaraan de regering zich zal committeren.


Werkplan suïcide preventie 2015-2020


Er is in het verleden reeds een werkplan gemaakt met betrekking tot suïcide preventie. Hoewel er niet veel terecht is gekomen van dit werkplan 2015 -2020 beschouwd minister Elias van volksgezondheid het plan als basis voor het nieuwe plan 2020- 2024 dat nog moet worden gemaakt. Het formuleren van het nieuwe werkplan is één van de doelstellingen van de suïcide preventie conferentie. Elias geeft aan dat gezien de complexiteit van het suïcide vraagstuk een effectief suïcide preventie plan niet slechts door het ministerie van Volksgezondheid alleen kan worden uitgevoerd. Het ministerie heeft er wel voor gezorgd dat in de begroting van 2020 van het ministerie het suïcide preventie beleid is meegenomen.


Statistieken Suïcide gevallen

Volgens onderzoeken worden er wereldwijd ongeveer achthonderdduizend suïcide gevallen per jaar geregistreerd. Dit betekend dat er elke veertig seconde een persoon door zelfdoding komt te overlijden. Suriname staat met 26 gevallen van zelfdoding op de 100.000 inwoners vrij hoog op de wereldlijst, waar een gemiddeld van 16 gevallen van zelfdoding op de 100.000 inwoners geld. Volgens PCS-directeur Raj Jadnanasing is samenwerken van alle actoren om dit probleem aan te pakken is daarom van groot belang. De conferentie is bedoeld om een aanzet te geven het thema suïcide weer op tafel te zetten, zeker in het kader van het “World Mental Health Day” thema van de PAHO dit jaar “Suïcide Preventie”.


18 views0 comments

Comments


bottom of page