top of page
Search

Adhin breekt lans voor Ambtenaren

PARAMARIBO - Vice-President Ashwin Adhin is de negatieve bejegening van ambtenaren zat. Vooral de wijze waarop de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) ambtenaren bespreekt, vindt hij onacceptabel, ongehoord en ongefundeerd. Bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling 2019 maandag in het parlement brak Adhin een lans voor de ambtenarij. 

Volgens Adhin is er sprake van "een hardnekkige, onjuiste, ongerechtvaardigde opvatting en verwijt die bij velen in de samenleving nog bestaat jegens onze landsdienaren". Hij betreurt dat de VES recentelijk "wederom beledigende en denigrerende opmerkingen jegens alle landsdienaren" heeft gemaakt tijdens een openbare lezing.

"De productie wordt niet gecreëerd door ambtenaren en sociaal zwakkeren maar door de private sector" en "de grootste vijand van ondernemerschap is lantiwroko", zei VES-voorzitter Winston Ramautarsing vorige week tijdens een bijeenkomst van Kenniskring. Dit valt niet in goede aarde bij de vicepresident.

Landsdienaren produceren diensten die onderdeel zijn van de nationale productie, zei Adhin. De regering verbaast zich over de definitie die de VES schijnt te hanteren voor de productie van goederen en diensten. Adhin houdt vast aan wat internationaal gangbaar is op basis van het systeem of nationale rekeningen van de Verenigde Naties.

Adhin: "Het is dus absoluut onwaar dat de productie van landsdienaren niet meegenomen kan of mag worden bij de berekening van het BNP. Het moet dus nu voor iedereen duidelijk zijn ondanks beweringen van de VES. Producten en diensten die dagelijks door landsdienaren worden voortgebracht, zijn onmisbaar voor een goed functioneren van alle lagen van onze samenleving en voor alle particuliere bedrijven."

Adhin noemde daarbij de vuilophaaldienst, politie, gevangenis bewaker, verpleegkundigen, BOG evenals de leerkrachten die door de overheid worden betaald. Volgens hem is het onduidelijk welke definitie de VES hanteert om de arbeidsproductiviteit in Suriname te analyseren. Uit de bestaande statistieken valt niet af te leiden dat de arbeidsproductiviteit alleen bij de overheid laag zou zijn, vindt de Vice-President.

Landsdienaren zouden juist te bezield moeten worden, zodat zij "toegewijder zijn, plezier in hun werk beleven en zich erkend en gewaardeerd voelen", aldus Adhin. "Wat vermeden moet worden in ons ontwikkelings streven is dat de publieke sector en de particuliere sector elkaar wederzijds beschuldigen het probleem te zijn voor het verzekeren van een goede toekomst".


Bron: DWT

8 views0 comments

Comentarios


bottom of page