top of page
Search

Installatie leden Constitutioneel Hof

Updated: May 10, 2020

Historisch moment Constitutioneel Hof:

Op 07 mei 2020 bijkans 45 jaren na de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, heeft ons land een bijzondere institutionele versterking gerealiseerd.

De Vice-President Michael Ashwin Adhin had de eer om namens de President D.D. Bouterse de installatie te doen van het eerste Constitutioneel Hof in Suriname.

De leden van het Hof zien er als volgt uit: - De voorzitter, Gloria Karg-Stirling; - De Vice-voorzitter Kenneth Amoksi

- De leden Anoeradha Akkal-Ramautar, Rinette Djokarto, Maya Fokké-Manohar , Bien Sojo (plaatsvervangend lid), Jornell Vinkwolk (plaatsvervangend lid) en Roy Chitanie (plaatsvervangend lid).

Deze leden zijn elk voor 5 jaren benoemd. Het Constitutioneel Hof is een grondwettelijk onafhankelijk staatsrechtelijk orgaan en deze zal de beleving van de rechtsstaat verder tot grotere hoogten tillen. Tijdens de installatie gaf de Vice-President aan, dat volgens artikel 144 lid 2 , het Hof als taak heeft; A: het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en volkerenrechtelijke organisaties. B: het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer in hoofdstuk vijf van de Grondwet genoemde grondrechten.

De Grondwet heeft sedert 1975 de instelling van het Constitutioneel Hof voorgeschreven vandaag na 45 jaar is dit een feit geworden. Volgens de Vice-President is het toe te juichen dat de leden deze belangrijke verantwoordelijkheid op zich hebben genomen in het belang van Suriname als natie. ‘’Suriname kijkt uit naar uw oordelen en oplossingen voor discutabele staatkundige zaken; vraagstukken welke om een juiste interpretatie vragen’’, aldus de Vice-President. De Vice-President van de Republiek Suriname bracht dank uit aan De Nationale Assemblee voor het verrichten van de voorbereidende activiteiten. Aan de de leden en plaatsvervangende leden van het Constitutioneel Hof wenste De Vice-President het beste toe.
56 views0 comments

Comments


bottom of page