top of page
Search

Preventie COVID-19 wordt serieus aangepakt

Suriname treft serieus maatregelen tegen COVID-19, het Coronavirus. Vice-President Michael Ashwin Adhin heeft vorige week namens President Bouterse, een belangrijke vergadering voorgezeten waarbij de recente ontwikkeling met betrekking tot COVID-19 zijn besproken en waarbij er concrete afspraken zijn gemaakt die ervoor zullen moeten zorgen dat Suriname gevrijwaard blijft van het corona virus.


De vergadering werd bijgewoond door alle relevante actoren waaronder ministers en de leiding van DNA. De minister- en de directeur van volksgezondheid zijn inhoudelijk ingegaan op de stand van zaken rond COVID-19.


De nadruk werd gelegd op het Management Team en het Technisch Quick Response Team onder leiding van directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Er is ook een een COVID-19 Readiness ministers Team in het leven geroepen onder leiding van de minister van Volksgezondheid. Tijdens de wekelijkse Raad Van Ministers zullen steeds de ontwikkelingen rondom het virus worden gepresenteerd.


Tijdens de topontmoeting zijn onder andere de volgende zaken besproken


· Verhoogde Preventie. Officiele, feitelijke info wordt alleen verschaft door het Ministerie van Volksgezondheid.

· Spoedoverleg met alle actoren in Albina, waarbij het beroep zal worden gedaan op de lokale samenleving om te handelen op basis van feiten en geen vrees. Het verzoek zal worden gedaan om de winkels gewoon open te doen;

· Er zal zeer spoedig een gezamenlijke patrouille (Suriname- Frans- Guyana/ Frankrijk) op de Marowijnerivier plaatsvinden met het doel het personenverkeer in de gaten te houden tegen de achtergrond van COVID-19.

· Ook zullen Suriname en de Ambassade van Frankrijk hier te lande met een gezamenlijke verklaring uitkomen.

· Er komt zeer spoedig een Road Block op de Oost-West verbindingsweg van de politie en militairen, waarbij voorbijgaande personen en verkeer zullen worden gescreend in samenwerking met de gezondheidswerkers;

· Er komen gerichte informatie sessie met alle relevante stakeholders m.n. Hotels, Tour Operators, Medici, Dienstverleners;

· De 100 % grenscontrole gaat onverkort door bij alle grenzen;

· Desbetreffende technische, logistieke en financiële behoeften zijn in kaart gebracht. Intussen is ook ondersteuning van de Wereldbank en IDB toegezegd voor assistentie waar nodig.

· Ook het bedrijfsleven zal in de gelegenheid worden gesteld hun bijdrage te leveren.

Er wordt een beroep gedaan op de gemeenschap om uitsluitend de officiële berichtgeving te volgen. Deze informatie wordt verschaft vanuit het ministerie van volksgezondheid via het Nationaal Informatie Instituut. Verder wordt het publiek gevraagd te bellen naar 178 indien er symptomen worden opgemerkt. Personen met griepverschijnselen worden verzocht drukke openbare locaties te vermijden.

De regering verzekerd de gemeenschap dat er alles aan wordt gedaan dat COVID-19 voorkomen wordt in Suriname door deze effectief aan te pakken.38 views0 comments

Comments


bottom of page